van Grunsven & Langenhuijzen

Sfeerbeeld van Grunsven & Langenhuijzen
Logo van Grunsven & Langenhuijzen

“Door de producten van ThunderBuild zijn onze projecten veel efficiënter geworden”

Van Grunsven en Langenhuijzen Transport B.V. houdt zich met name bezig met kippertransport binnen de wegenbouw, met als specialiteit het transport van asfalt. Het bedrijf, dat zich toelegt op duurzaam ondernemen, werkt met een keur van vakbekwame, maar ook gediplomeerde chauffeurs. Het moderne wagenpark voldoet aan de strenge eisen, die milieu en maatschappij daar heden ten dage aan stellen. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerd materieel en de aller modernste technieken staan ons ten dienste. Zo maken we verantwoord en veelvuldig gebruik van digitale mogelijkheden als smartphones voor de chauffeurs; via die apparatuur wordt bijvoorbeeld opdrachtbegeleiding verzonden. Snel en efficiënt.

Meer weten over van Grunsven & Langenhuijzen, bezoek de website?