Grondbalans

 

Sfeerbeeld Grondbalans
Logo Grondbalans

“We hebben een goed depot-overzicht dankzij ThunderBuild”

We bemiddelen bij leverantie en afzet van grond, coördineren bij bemonstering, begeleiden de uitvoering, het transport en verzorgen alle bijbehorende administratie. We beheren grondbanken en hergebruikwerken. Daarnaast ontwikkelen we digitale toepassingen voor uw bodem- en depotbeheer. Tenslotte zetten we onze kennis en ervaring om in adviezen over grond en grondtoepassingen. We verbinden daarbij graag de meest economische oplossingen met zorgvuldig bodembeheer.

 

Meer weten over Grondbalans, bezoek de website?