KWS Infra – digitale begeleidingsbrieven voor freesasfalt

KWS Markant Juli 2016 web.pdf (pagina 15 van 16)

Zand, grondstoffen, (frees)asfalt en puin. Depots, stortplaatsen, asfaltcentrales en projectlocaties. Het transport en de verwerking van afval- en grondstofstromen vereisen vanzelfsprekend een feilloze documentatie. De applicatie Afvalmelding digitaliseert de wettelijk verplichte begeleidingsbrieven en handtekeningen van opdrachtgever, opdrachtnemer, ontvanger en transporteur.

Vergeet die weigerende pennen. Het ‘handtekeningen jagen’ op locatie, is straks definitief verleden tijd. Hoe werkt het? Op basis van een sjabloon worden de begeleidingsbrieven in een webomgeving vooraf aangemaakt, ondertekend en verstuurd. Alle betrokken partijen ontvangen deze digitale documentatie op hun smartphone, desktop, laptop, tablet en/of boordcomputer. Ook de verdere afhandeling tijdens het transport verloopt automatisch. Zelfs het wegen van de lading bij de afvalinzamelaar.

De voordelen zijn evident. De bespaarde papierstroom sluit naadloos aan bij de duurzame ambitie van het papierloze kantoor. De applicatie bespaart daarnaast tijd en kosten in de uitvoering en administratie. Met een paar keer klikken is de chauffeur van een transport klaar. Bovendien wordt het rapporteren vergemakkelijkt doordat alle betrokken partijen snel en eenvoudig een real time inzicht hebben in de vervoersstromen en daardoor altijd allemaal over dezelfde informatie beschikken. Dat vergemakkelijkt de rapportage en het borgen van de regelgeving van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) dat de applicatie eerder goedkeurde.

De primeur was voor KWS Infra Eindhoven, dat de administratie van grond- en afvalstromen inmiddels op verschillende projecten digitaliseerde. “Onze eerste ervaringen zijn heel positief”, benadrukt projectleider Marijn van den Heuvel. “Of het nu om één vracht of honderd vrachten gaat; alle afvalstromen zijn vooraf inzichtelijk en de handtekeningen zijn geregeld. Ook na het lossen heeft iedereen direct inzicht in de data. Dat voorkomt discussies. Als je digitaliseert, hoef je bovendien niet te wachten op die laatste (weeg)bon of handtekening voor je de administratie bij de opdrachtgever kunt aanleveren. Maar denk ook aan de enorme tijdbesparing die je bereikt als je niet alle stortbonnen hoeft in te scannen, zoals tegenwoordig steeds meer opdrachtgevers verlangen van de aannemer.”

bron: Dit artikel is eerder gepubliceerd in de ‘Markant’ van juli 2016.